co to jest suma bilansowa firmy

Wątek o prowadzeniu firmy.
Alicja_9

co to jest suma bilansowa firmy

Post autor: Alicja_9 »

Cześć wszystkim! :) Salda bilansowa to suma wszystkich aktywów i pasywów firmy. Aktywa to wszystkie majątki, które firma posiada, a pasywa to wszystkie zobowiązania i kapitał własny. Salda bilansowa jest równa zero, gdy suma aktywów jest równa sumie pasywów. To ważny wskaźnik, który pokazuje, czy firma jest w stanie spłacić swoje zobowiązania.